PiDiCNC Modular Control System - PiDiCNC

Prehľad súčastí systému

Pidi_3805_s_krabickou.png

PiDi_3805

- Krokové motory 123
- 10 binárnych výstupov a 5 binárnych vstupov
- 1 reléový výstup
- 1 analógový výstup (0-10V)

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3809

- 16 galvanicky oddelených vstupov
- 16 galvanicky oddelených výstupov
- Voliteľná polarita vstupov a výstupov

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3811

- 4 analógové výstupy (±10V)
- 4 enkóderové vstupy (4 módy)
- 1 analógový galvanicky oddelený vstup (±10V, ±100V, ±200V)
- 1 analógový galvanicky oddelený výstup (±10V)

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3806

Základná prepojka medzi Raspberry Pi 2 a kartami PiDiCNC

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3807

Prepojka pre komunikáciu medzi riadiacimi kartami PiDiCNC

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3810

Modul pre použitie externých meničov pre krokové motory

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3812

Rozšírená prepojka pre komunikáciu medzi Raspberry Pi a systémom PiDiCNC

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_3813

Prídavný napájací zdroj

PiDiCNC Riadiace dosky

PiDi_8825

Miniatúrny menič pre krokové motory

Raspberry_Pi_2.png

Raspberry Pi 2

Riadiaci počítač

PiDiCNC Riadiace dosky

Krabička pre Raspberry Pi

Krabička pre Raspberry Pi

PiDiCNC Riadiace dosky

Krabička pre karty

Krabička, rozširujúci diel pre ďalšie karty, upravená pre prvú pozíciu

PiDiCNC Riadiace dosky

Krabička pre karty

Krabička, ukončovací diel nízky

PiDiCNC Riadiace dosky

Krabička, ukončovací diel vysoký

Krabička, ukončovací diel vysoký

Zostavy

zostava_3805.png
 • Zostava 1

 • Raspberry Pi 2

 • + PiDi_3805

 • - Riadiaci systém pre ovládanie jednoduchšieho CNC stroja

 • - Ovládanie 4 krokových motorov, počet je rozšíriteľný binárnymi výstupmi až na 7

 • - 9 binárnych výstupov, 1 reléový výstup

 • - 5 binárne vstupy

 • - 1 analógový výstup 0 - 10V pre ovládanie rýchlosti vretena

zostava_3805.png
 • Zostava 2

 • Raspberry Pi 2

 • + PiDi_3805

 • + PiDi_3809

 • - Riadiaci systém pre ovládanie zložitejšieho CNC stroja s väčším počtom binárnych vstupov a výstupov

 • - Ovládanie 4 krokových motorov, počet je rozšíriteľný binárnymi výstupmi až na 7

 • - 9 binárnych výstupov, 1 reléový výstup

 • - 5 binárne vstupy

 • - 1 analógový výstup +/- 10V pre ovládanie rýchlosti vretena

 • - 16 galvanicky oddelených binárnych vstupov

 • - 16 galvanicky oddelených binárnych výstupov

zostava_3805.png
 • Zostava 3

 • Raspberry Pi 2

 • + PiDi_3811

 • + PiDi_3809

 • + PiDi_3809

 • - Riadiaci systém pre ovládanie zložitejšieho CNC stroja s väčším počtom binárnych vstupov a výstupov

 • - Ovládanie 4 servopohonov ovládaných analógovým napätím +/-10V

 • - 4 diferenciálne vstupy pre enkódery, rôzne módy

 • - 1 galvanicky oddelený analógový vstup +/-10V, +/-100V, +/-200V

 • - 1 galvanicky oddelený analógový výstup +/-10V

 • - 32 galvanicky oddelených binárnych vstupov

 • - 32 galvanicky oddelených binárnych výstupov

Ako to funguje


Riadiaca karta PiDi_3805


Riadiaca karta PiDi_3809


Test latencie

Kontakt

Napíšte nám

Kde nás nájdete

 • DIAMS, s.r.o.

 • Černyševského 26

 • 851 01 Bratislava 5

 • Slovensko

 • Tel.: +421 2 625 209 31

 • E-mail: pidicnc@diams.sk